Om oss

 

Advokat Bjørnar O. Møller er et lite nyoppstartet foretak som holder sentralt til på Nøtterøy i Færder kommune.

 

Vi tar på oss oppdrag for privatpersoner, bedrifter og det offentlige innen en rekke fagområder.

Ta kontakt på e-post post@bmoller.no eller telefon 97 17 57 85 for en hyggelig uforpliktende samtale. 

Om advokat Bjørnar O. Møller

Utdannelse: 

 

2006 - 2009Bachelor i Varehandelsledelse fra Handelshøyskolen BI Oslo
2010 -2014Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

 

Arbeidserfaring

2021 - d.d.Egen advokatpraksis
2020 - 2021Advokat/Eiendomsforvalter, ITV Eiendomsutvikling AS 
2019 - 2020Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Asthor 
2018 - 2019Juridisk rådgiver, Byutvikling og Eiendomsavdelingen i Porsgrunn kommune 
2017 - 2018Advokatfullmektig, konsernjuridisk avdeling Opplysningsvesenets fond
2015 - 2017Juridisk rådgiver, Opplysningsvesenets fond
2015 - 2015Jurist/Eiendomsmeglerfullmektig Aktiv Eiendomsmegling 

Advokat Bjørnar O. Møller startet sin karriere, etter endte studier ved Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo, som jurist/eiendomsmeglerfullmektig før han begynte som juridisk rådgiver hos en av Norges største grunneiere, Opplysningsvesenets fond. 

 

Han bygget videre på sin kompetanse innen eiendom i stillingen som juridisk rådgiver i Porsgrunn kommune, i avdeling for Byutvikling og Eiendomsavdelingen. Deretter tiltrådte han stillingen som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Asthor hvor han opparbeidet en bred og variert juridisk erfaring. Videre har han og arbeidet som advokat/eiendomsforvalter i et eiendomsutviklingsfirma. 

 

Advokat Bjørnar O. Møller er 37 år, kommer fra Bø i Telemark og er svært glad i å slå av en prat med både kjente og ukjente. Han er svært opptatt av at alle kunder/klienter skal føle seg velkomne og ivaretatt. 

PRISER

Honorarberegningen skjer i henhold til tidsforbruket i den enkelte sak og tar utgangspunkt i en timesats på kr 1500 til 2500, avhengig av sakens art og kompleksitet. Merverdiavgift kommer i tillegg. Gebyrer til det offentlige og andre direkte utlegg i anledning saken, for eksempel reise- og oppholdsutgifter, faktureres særskilt.

 

For enkelte sakstyper vil reglene om fri rettshjelp og/eller fri saksførsel gi rett til dekning av advokatutgiftene fra det offentlige. Se nærmere om dette her.

 

Innenfor visse sakstyper er det også vanlig med forsikring som dekker advokatutgiftene. I slike tilfeller er det normalt at forsikringstakeren dekker minstesats på kr. 4000,- og videre 20% av det som overstiger minstesatsen.