Saksområder

Fast eiendom og boligrett Fast eiendom og boligrett

FAST EIENDOM OG BOLIGRETT

Fast eiendom er et stort, komplekst og variert rettsområde. Vi har god erfaring fra arbeid med fast eiendom. Dette spenner fra arbeidserfaring hos en av landets største grunneiere, Opplysningsvesenets fond til praksis fra plan og bygg i kommunalsektor til eiendomsutvikling. Vi kan bistå innen de fleste områder hva gjelder fast eiendom. Følgende områder kan bla. nevnes: 

 

 • Plan og bygningsrett
  • Klage på vedtak
  • Oppfølging av ulovlighetssaker
  • Strandsoneproblematikk m.m.
 • Tomtefeste
  • Innløsning
  • Regulering m.m. 
 • Naboforhold
 • Rettighetsavklaringer
 • Veirett
 • Tomtefeste
 • Generell eiendomsrådgivning 
 • Utleie og leie av bolig
Ta kontakt
Utleie av næringseiendom Utleie av næringseiendom

UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM

Advokat Bjørnar O. Møller har god erfaring med utleie av næringseiendom og har et godt nettverk og vil på bakgrunn av dette kunne bistå med utleie av næringslokaler. Vi hjelper deg med å finne de rette leietakerne til dine ledige lokaler. 

 

 

 

 

 

Ta kontakt
Salg av eiendom Salg av eiendom

SALG AV EIENDOM

Vi kan bistå både ved en komplett salgsprosess eller ved eiendomsoppgjør hvor kjøper og selger allerede har funnet hverandre. Ta kontakt så finner vi frem til en løsning som er mest mulig hensiktsmessig for deg og din eiendom. 

 

For eiendomsoppgjør er prisen 15 000,- – 25 000,- ekskl. MVA avhengig av kompleksitet og omfang.

For de mer komplekse og omfangsrike eiendomsoppgjørene vil pris beregnes etter medgått tid etter gjeldende timesats. 

Ta kontakt
Familie og arverett Familie og arverett

FAMILIE- OG ARVERETT

Vi kan bistå med bla.:

 

 • Testament
 • Ektepakt
 • Samboeravtale
 • Fremtidsfullmakt

 

Ta kontakt

PRISER

Honorarberegningen skjer i henhold til tidsforbruket i den enkelte sak og tar utgangspunkt i en timesats på kr 1500 til 2500, avhengig av sakens art og kompleksitet. Merverdiavgift kommer i tillegg. Gebyrer til det offentlige og andre direkte utlegg i anledning saken, for eksempel reise- og oppholdsutgifter, faktureres særskilt.

 

For enkelte sakstyper vil reglene om fri rettshjelp og/eller fri saksførsel gi rett til dekning av advokatutgiftene fra det offentlige. Se nærmere om dette her.

 

Innenfor visse sakstyper er det også vanlig med forsikring som dekker advokatutgiftene. I slike tilfeller er det normalt at forsikringstakeren dekker minstesats på kr. 4000,- og videre 20% av det som overstiger minstesatsen. Vi har god kjennskap til hvilke saker som dekkes av forsikringsselskap, og undersøker uoppfordret om det foreligger forsikringsdekning ved nye oppdrag.